Giới thiệu bản thân

QuangPN

Một lý do đưa đường chỉ lối cho tôi thực hiện Hành trình Tìm lại chính mình trong suốt 30 năm và đúc kết thành Hành trình Life Support Life bây giờ là tôi luôn băn khoăn tự hỏi: Hạnh phúc là gì?

QuangPN