Thời đại chúng ta Đang sống

Thời đại chúng ta Đang sống
Thoi-dai-chung-ta-Dang-song-9

Chúng ta cần Hiểu về Thời đại mà chúng ta đang sống. Môi trường và Bối cảnh mà con người hiện đại.

Đây là chủ đề rất rộng. Mình lưu ở đây để có thể sử dụng về sau. Khi nào có thời gian sẽ hoàn thành.

 

Các giai đoạn đời người

 

 

Lối sống

Ngày: 15/5/2021 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 05/15/2021 04:21:02 PM

Tag: #Blog:

----------------